Dobrodošli na web platformu za on line edukaciju “Udruženja za kontinuiranu medicinsku edukaciju EURO KME“.


Zdravstveni radnici naći će na ovoj platformi veliki broj akreditovanih on line testova koje mogu da pohađaju besplatno.
Spisak on line testova pogledajte u sekciji "ON LINE TESTOVI"
Da biste pokrenuli izabrani on line test neophodno je da se prvo registrujete na ovoj platformi sa podacima koji su neophodni da bi posle uspešno položenog testa dobili sertifikat i da bi o tome bila obaveštena nadležna komora zdravstvenih radnika i Zdravstveni savet Srbije. Nakon registracije, logovanje se dalje vrši pomoću korisničkog imena i lozinke koju vam je sistem prosledio na vaš email u delu LOGOVANJE.

Login